700 let
výročí Karla IV.

1316-2016

700. výroči narození Karla IV.

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina připravily pro širokou veřejnost bohatou nabídku kulturních a vzdělávacích programů v souvislosti se 700. výročím narození Karla IV.

aktuálně

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

KAREL POKORNÝ – KAREL IV.
Komorní instalace návrhu plastiky Karla IV. pro Karolinum od sochaře Karla Pokorného v Zámeckém kabinetu Horácké galerie. Kromě doprovodných textů o Karlu IV. je přiblížena i osobnost autora Karla Pokorného, od jehož narození v letošním roce uplynulo 125 let.

více informací

Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti,
neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.

Copyright © Muzeum Vysočiny Jihlava 2016. All Rights Reserved